2023

 • Tir 3D
 • Tir traditionnel Beursault
Afficher

2022

Tir Nature

Afficher

2019

 • Tir traditionnel Beursault
 • Tir par équipe
Afficher

2018

 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • Tir en campagne
 • Tir par équipe
Afficher

2017

Tir par équipe

Afficher

2016

 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • Tir en campagne
 • Tir par équipe
Afficher

2014

 • TAE National (50m)
 • Tir en campagne
 • Tir 3D
 • Tir par équipe
Afficher

2015

Tir par équipe

Afficher

2013

 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • TAE National (50m)
 • Tir en campagne
 • Tir 3D
Afficher

2012

 • TAE National (50m)
 • Tir en campagne
 • Tir par équipe
Afficher

2011

 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • TAE National (50m)
 • Tir en campagne
 • Tir par équipe
Afficher

2010

 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • TAE National (50m)
 • Tir en campagne
 • Tir par équipe
Afficher

2009

 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • TAE National (50m)
 • Tir par équipe
Afficher

2008

 • Salle
 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • TAE National (50m)
 • Tir traditionnel Beursault
 • Tir par équipe
Afficher

2007

 • Salle
 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • Tir en campagne
 • Tir par équipe
Afficher

2006

 • Salle
 • TAE National (50m)
 • Tir en campagne
 • Tir 3D
 • Tir traditionnel Beursault
 • Tir par équipe
Afficher

2005

 • TAE (70m CL – 50m CO)
 • TAE National (50m)
 • Tir en campagne
 • Tir 3D
 • Tir traditionnel Beursault
 • Tir par équipe
Afficher

2004

 • Tir 3D
 • Tir traditionnel Beursault
 • Tir par équipe
Afficher

2001

Salle

Afficher

1994

 • Salle
 • TAE National (50m)
 • TIR traditionnel Beursault
Afficher

1993

TAE (70m CL – 50m CO)

Afficher